Hladnikia 03 (november 1994)

Hladnikia 03 (november 1994)

SI:

Vreš B. – Razširjenost vrste Veronica sublobata M. A. Fischer v Sloveniji
Wraber T. – Veronica peregrina L. končno tudi v Sloveniji
Pavletić Z. & Trinajstić I. – Senecio inaequidens DC. – adventivna vrsta flore Slovenije
Martinčič A. – Združba Caricetum lasiocarpae W. Koch 1926 v Sloveniji
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Vreš B. – Distribution of Veronica sublobata M. A. Fischer in Slovenia
Wraber T. – Veronica peregrina L. at last also in Slovenia
Pavletić Z. & Trinajstić I. – Senecio inaequidens DC. – an adventitious species of the Slovenian Flora
Martinčič A. – Community Caricetum lasiocarpae W. Koch 1926 in Slovenia
Notulae ad floram Sloveniae
New Localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja