Hladnikia 23 (februar 2009)

Hladnikia 23 (februar 2009)

SI:

Tinka Bačič & Nejc Jogan – Bibliografija dr. Toneta Wraberja (ob njegovi 70-letnici)
Boško Čušin – Pojavljanje vrste Leontodon tenuiflorus (Gaud.) Rchb. v Sloveniji
Marko Accetto – Jelovo bukovje na rastiščih logov ob Iški
Vlado Matevski & Mitko Kostaninovski – Nove lokalitete vrste Limosella aquatica L. v flori Republike Makedonije
Dario Baričević, Joso Vukelić & Irena Šapić – Ass. Polysticho setiferi-Fagetum Zupančič et al. 2000 in forest vegetation of Zrinska Gora (Croatia)
Miscellanea

EN:

Tinka Bačič & Nejc Jogan – Bibliography of Tone Wraber
Boško Čušin – Occurence of Leontodon tenuiflorus (Gaud.) Rchb. in Slovenia
Marko Accetto – Fir-beech forest on the sites of riverine forests along the Iška river
Vlado Matevski & Mitko Kostaninovski – New locality of species Limosella aquatica L. in the flora of the Republic of Macedonia
Dario Baričević, Joso Vukelić & Irena Šapić – Ass. Polysticho setiferi-Fagetum Zupančič et al. 2000 in forest vegetation of Zrinska Gora (Croatia)
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja