Hladnikia 32 (november 2013)

Hladnikia 32 (november 2013)

SI:

Branko Dolinar, Branko Vreš & Igor Dakskobler – Pregled znanih in nova nahajališča kranjskega jegliča (Primula carniolica Jacq.) na Dolenjskem
Janez Mihael Kocjan – Prispevek k poznavanju razširjenosti nekaterih redkih, ogroženih ali drugače zanimivih taksonov v flori Slovenije
Nejc Jogan – Flora Ljubljanskega gradu stoletje po Vossu
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

EN:

Branko Dolinar, Branko Vreš & Igor Dakskobler – Review of known and new localities of Primula carniolica in Dolenjska (southern Slovenia)
Janez Mihael Kocjan – Contribution to the knowledge of the distribution of some rare, threatened or otherwise interesting taxa in the flora of Slovenia
Nejc Jogan – Flora of the Ljubljanski Grad hill a century after Voss
Notulae ad floram Sloveniae
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja