Hladnikia 37 (april 2016)

Hladnikia 37 (april 2016)

SI:

Špela Novak & Andrej Piltaver – Modeli gob Heinricha Arnoldija v Prirodoslovnem muzeju Slovenije
Marko Acceto – Asociacija Campanulo justinianae-Micromerietum thymifoliae ass. nova na Kočevskem (Jugovzhodna Slovenija)
Igor Dakskobler – Nova nahajališča in fitocenološka oznaka rastišč nekaterih praprotnic in semenk v Sloveniji
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:
Špela Novak & Andrej Piltaver – Fungi models of Heinrich Arnoldi in the Slovenian Museum of Natural History
Marko Acceto – Association Campanulo justinianae-Micromerietum thymifoliae ass. nova in the Kočevsko area (Southeastern Slovenia)
Igor Dakskobler – New localities and phytosociological characteristics of sites of selected vascular plants in Slovenia
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja