Botanični večeri

Botanični večeri že vrsto let potekajo vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 18. uri na Gimnaziji Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana, v učilnici 102.

Na botaničnih večerih gostimo raznolike predavatelje, ki nam predstavijo temo trenutnega raziskovanja ali zanimanja.

Botanični večeri v letu 2019:

  • 7. januar: Nejc Jogan: Trave Rodosa
  • 4. februar: Jaka Razinger: Upravljanje trosmernih interakcij med rastlinami, mikrobi in škodljivci za povečanje pridelka in izboljšanje zaščite pred talnimi škodljivci.
  • 1. april: Dušan Klenovšek: Botanični potep po Kozjanskem
  • 6. maj: Blaž Blažič: Kukavičevke Planinskega polja
  • 2. september: Botanični večer s počitniškimi vtisi
  • 7. oktober: Danilo Bevk: Zasebno življenje divjih čebel
  • 2. december: Miha J. Kocjan: Rod Carex v Sloveniji

Teme preteklih botaničnih večerov lahko najdete v programih aktivnosti v preteklih letih.