Hladnikia

Revijo Hladnikia izdaja Botanično društvo Slovenije in jo brezplačno prejemajo njegovi člani. V reviji izhajajo floristični, vegetacijski in drugi botanični prispevki. Revija izhaja v samostojnih, zaporedno oštevilčenih zvezkih.

Uredniški odbor od leta 2017 naprej:

Glavna urednica: dr. Tinka Bačič

Člani uredniškega odbora: dr. Igor Dakskobler, dr. Andraž Čarni, dr. Peter Glasnović,
dr. Sonja Škornik

Uredništvo rubrike Nova nahajališča: dr. Andrej Martinčič (mahovi), Branka Trčak,
dr. Simona Strgulc Krajšek, dr. Igor Dakskobler (praprotnice in semenke)

Tehnični urednik: dr. Tine Grebenc

Zunanji člani uredniškega odbora: dr. Božo Frajman, dr. Harald Niklfeld, dr. Fabrizio Martini, dr. Božena Mitić

Navodila piscem prispevkov za revijo Hladnikia.

Najnovejša številka:

Hladnikia 49

 

 

 
 

Hladnikia 01 (1993)
Hladnikia 02 (maj 1994)
Hladnikia 03 (november 1994)
Hladnikia 04 (april 1995)
Hladnikia 05 (oktober 1995)
Hladnikia 06 (maj 1996)
Hladnikia 07 (december 1996)
Hladnikia 08-09 (december 1997)
Hladnikia 10 (december 1998)
Hladnikia 11 (maj 2001)
Hladnikia 12-13 (december 2001)
Hladnikia 14 (november 2002)
Hladnikia 15-16 (december 2003)
Hladnikia 17 (december 2004)
Hladnikia 18 (december 2005)
Hladnikia 19 (december 2006)
Hladnikia 20 (december 2007)
Hladnikia 21 (januar 2008)
Hladnikia 22 (oktober 2008)
Hladnikia 23 (februar 2009)
Hladnikia 24 (november 2009)
Hladnikia 25 (marec 2010)
Hladnikia 26 (oktober 2010)
Hladnikia 27 (april 2011)
Hladnikia 28 (november 2011)
Hladnikia 29 (maj 2012)
Hladnikia 30 (november 2012)
Hladnikia 31 (april 2013)
Hladnikia 32 (november 2013)
Hladnikia 33 (april 2014)
Hladnikia 34 (november 2014)
Hladnikia 35 (april 2015)
Hladnikia 36 (november 2015)
Hladnikia 37 (april 2016)
Hladnikia 38 (november 2016)
Hladnikia 39 (april 2017)
Hladnikia 40 (november 2017)
Hladnikia 41 (april 2018)
Hladnikia 42 (november 2018)
Hladnikia 43 (april 2019)
Hladnikia 44 (november 2019)
Hladnikia 45 (april 2020)
Hladnikia 46 (november 2020)
Hladnikia 47 (april 2021)
Hladnikia 48 (november 2021)
Hladnikia 49 (april 2022)