Hladnikia 19 (december 2006)

Hladnikia 19 (december 2006)

SI:

M. Accetto – Floristična in vegetacijska opazovanja v okolici Kočevske Reke (kvadrant 0454/2)
U. Šilc – Slovenska fitocenologija v podatkovni bazi: stanje, osnovna statistika in perspektive
L. Poldini – Muscari tenuiflorum Tausch, nova vrsta v flori Slovenije, nova nahajališča in potrditve redkih vrst
M. Zebec & M. Idžojtić – Gostitelji in razširjenost navadnega ohmelja, Loranthus europaeus Jacq. na Hrvaškem
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

M. Accetto – Floristical and vegetational observations in the vicinity of Kočevska Reka (quadrant 0454/2, Southern Slovenia)
U. Šilc – Slovenian Phytosociology in a Database: state of the art, basic statistics and Perspectives
L. Poldini – Muscari tenuiflorum Tausch, neu für Slowenien, neue Fundorte und Nachweis von seltenen Arten
M. Zebec & M. Idžojtić – Hosts and Distribution of Yellow Mistletoe, Loranthus europaeus Jacq. in Croatia
Notulae ad floram Sloveniae
New records
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja