Hladnikia 10 (december 1998)

Hladnikia 10 (december 1998)

SI:

Mayrhofer H., Matzer M. & Belec Z. – Prispevek k lišajski flori Slovenije št. 5 – prispevek k lišajski flori Pohorja
Kaligarič M. & Škornik S. – Agrimonia eupatoria L. in Agrimonia procera Wallr. v Sloveniji
Jogan N. & Černač B. – Študentski herbariji in njih uporabnost
Marinček L. & Košir P. – Dinarski jelovo-bukovi gozdovi (Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) Marinček et al. 1993) na Blegošu
Wraber T. – Notulae ad nomenclaturam editionis Mala flora Slovenije anni 1999 spectantes
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Mayrhofer H., Matzer M. & Belec Z. – Beiträge zur Flechtenflora von Slowenien V. – Nachträge zur Flechtenflora des Pohorje
Kaligarič M. & Škornik S. – Agrimonia eupatoria L. and Agrimonia procera Wallr. in Slovenia
Jogan N. & Černač B. – Student herbaria and their usefulness
Marinček L. & Košir P. – Dinaric Firbeech Forests (Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) Marinček et al. 1993) on Blegoš
Wraber T. – Notulae ad nomenclaturam editionis Mala flora Slovenije anni 1999 spectantes
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja