Hladnikia 35 (april 2015)

Hladnikia 35 (april 2015)

SI:

Igor Dakskobler – Nova nahajališča in fitocenološka oznaka rastišč nekaterih redkih semenk v Sloveniji in severovzhodni Italiji
Andrej Martinčič – Novosti v flori mahov Slovenije
Marko Accetto – Asociacija Irido illyricae-Cotinetosum coggygriae ass. nov. na Kočevskem
Sonja Petelin, Tinka Bačič & Nejc Jogan – Prispevek k poznavanju flore mokrišč v dolini Prušnice pri Borovnici (osrednja Slovenija)
Igor Dakskobler & Amadej Trnkoczy – Fitocenološka oznaka rastišč taksona Orchis coriophora subsp. coriophora v (severo)zahodni Sloveniji
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Igor Dakskobler – New localities and phytosociological characteristics of sites of selected rare phanerogams in Slovenia and north-eastern Italy
Andrej Martinčič – Novelties in the bryophyte flora of Slovenia
Marko Accetto – Association Irido illyricae-Cotinetosum coggygriae ass. nov. in Kočevsko area
Sonja Petelin, Tinka Bačič & Nejc Jogan – Contribution to the knowledge of wetland flora of the Prušnica valley at Borovnica (central Slovenia)
Igor Dakskobler & Amadej Trnkoczy – Phytosociological description of the sites of Orchis coriophora subsp. coriophora in (north)western Slovenia
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 1318-2293

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja