Februarski botanični večer

Drage članice in člani!

Počasi prihaja pomlad, prav na dan, ko sveti Valentin da ključ od korenin, se srečamo, v virtualnem svetu, seveda, na februarskem botaničnem večeru.

Tokrat nas bosta Simona in Žan popeljala v ne cvetoči del rastlinskega sveta, med mahove. Zna biti, da bosta marsikomu odprla nov svet, izostrila pogled na pogosto prezrte rastline.

Čaka nas torej predavanje:

Simona Strgulc Krajšek in Žan L. Cimerman“Nekaj zgodb o zanimivih vrstah mahov”

Predavanje bo na zoom aplikaciji, v ponedeljek, 14. februarja 2022, ob 19. uri.

Povezava:

https://us02web.zoom.us/j/82400105498?pwd=QUtreHM1TUlaV2c4YlJ6dkU4ekVtZz09

Meeting ID: 824 0010 5498

Passcode: 115359

Vabljeni!

Program aktivnosti v letu 2022

Botanični večeri:

10. januar – Tjaša Tolar: “Arheobotanika – veda, ki preučuje rastlinstvo v preteklosti”

14. februar – Simona Strgulc Krajšek in Žan L. Cimerman: “Nekaj zgodb o zanimivih vrstah mahov”

7. marec – občni zbor s spremljajočim predavanjem: Mitja Kaligarič: “Botanični vtisi s poti čez Himalajo v Ladakh”

4. april – Jošt Stergaršek: “Rastline od blizu in daleč – nekaj pogledov na fotografijo rastlin”

9. maj – Špela Pungaršek: “Prirodoslovni muzej praznuje 200 let!”

5. september – Nejc Jogan: “Zaznavamo klimatska dogajanja tudi v naši flori?”

3. oktober – Boštjan Surina: “Skrito življenje Tommasinijeve popkorese”

5. december – Miha J. Kocjan: “Barja v Mestni občini Ljubljana”


Druge aktivnosti:

april – Tivoli – obisk rastišča evropske gomoljčice

21. maj – državno tekmovanje v poznavanju flore

13. junij – Po čebelji poti po Ljubljani (namesto botaničnega večera)

18. junij – celodnevna ekskurzija na Bloke

junij – Bioblitz 2022

julij/avgust – popoldanska ekskurzija v Kamniško Bistrico

1.oktober (možnost prestavitve na 8. oktober) – jesensko kartiranje flore

5. november – Wraberjev dan

Program si tule lahko prenesete v pdf obliki.

Januarski botanični večer

V ponedeljek, 10. 1. 2022, nadaljujemo z Botaničnimi večeri. Tokrat nas bo predavateljica popeljala med rastline v preteklosti. Doslej se s tem področjem botanike še nismo srečali, zato bo predavanje nedvomno za vse zelo zanimivo.

Predavanje:

Tjaša Tolar: Arheobotanika – veda, ki preučuje rastlinstvo v preteklosti

Predavanje bo prek ZOOM povezave ob 19. uri.

https://us02web.zoom.us/j/82400105498?pwd=QUtreHM1TUlaV2c4YlJ6dkU4ekVtZz09

Meeting ID: 824 0010 5498

Passcode: 115359

Hladnikia 48

Izšla je Hladnikia št. 48.

V njej preberite:

SI:

Peter Glasnović – Prispevek k poznavanju flore slovenske Istre
Notulae ad floram Sloveniae
Nova nahajališča
Miscellanea

EN:

Peter Glasnović – Contribution to the knowledge of the flora of Slovenian Istria
Notulae ad floram Sloveniae
New localities
Miscellanea

ISSN: 2630-4074

Odziv na Osnutek Poročila o okolju v RS 2021

15 naravovarstvenih organizacij, ki strokovno delujemo na področju naravovarstva smo opozorile na neustrezen osnutek poročila o okolju. Ugotovili smo, da Osnutek Poročila o okolju v Republiki Sloveniji 2021 ni pripravljen v skladu z Zakonom o ohranjanju narave (ZON) in Zakonom o varstvu okolja (ZVO), saj ne vključuje vseh zakonsko predpisanih vsebin poročila na področju ohranjanja narave, nekatere vsebine pa zajema le delno. V njem ni podatkov o stanju rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov, habitatnih tipov, ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih območij in ekosistemov ter podatkov o stanju na področju varstva naravnih vrednot. Našteto predstavlja umanjkanje ključnih podatkov o stanju biotske raznovrstnosti in sistema varstva naravnih vrednot ter izvajanju vseh javnih služb ohranjanja narave, kar je za nacionalno poročilo nedopustno. Menimo, da dokler poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2021 ne bo vsebovalo vseh zakonsko predpisanih in torej nujnih vsebin, ni primerno za zbiranje predlogov in pripomb nanj.

Tukaj zapis objavljamo v celoti.

Decembrski botanični večer

V ponedeljek, 6. decembra, prav na Miklavževo, se ponovno srečamo na Botaničnem večeru. Še vedno, seveda, prek zoom povezave. Predavanje bo ob 19. uri, najprej bomo malo, kolikor pač zoom okolje omogoča, poklepetali, ob 19.15 pa začnemo s predavanjem. Tokrat nas čaka svet, za katerega vemo, pa se z njim bolj redko miselno ali kakorkoli pač, ukvarjamo. Predavateljica nas bo popeljala v podzemni svet.

Marjetka Suhadolc: Skrivnostni svet tal in rastline

Povezava:

https://us02web.zoom.us/j/82941288519?pwd=M0ZzTmRZd0x2cEdvSFdPb3JmVzE3QT09

Meeting ID: 829 4128 8519

Passcode: 014184

Wraberjev dan 2021 – srečanje slovenskih botanikov

V soboto, 6. novembra, smo se botaniki srečali na tradicionalnem Wraberjevem dnevu. Letos so nas v svojih prostorih gostili kolegi Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

V uvodnem delu sta nas pozdravila predsednik Botaničnega društva Slovenije, Andrej Podobnik, in predstavnik gostiteljev, Mitja Kaligarič. Sledile so tri lavdacije; Nada Praprotnik je dopolnila 70 let; o njenem življenju in delu je spregovorila Špela Pungaršek. 80 let ima Ivan Kreft, prijazno ga je predstavila Mateja Germ. 90 let je praznoval Mitja Zupančič; predstavitev še vedno aktivnega gozdarskega kolega in fitocenologa je pripravil Igor Dakskobler.

Peter Glasnović je razpravljal o Rdečih seznamih – so zgolj brezzobi tigri ali pomembna naravovarstvena orodja? Simona Strgulc Krajšek je predstavila nova spoznanja o drobnocvetnih vrstah spominčic. Prirodoslovni muzej letos praznuje 200 let, spomin na njegovo ustanovitev in razvoj nam je osvežila Špela Pungaršek. Živa Fišer je analizirala ekonomsko, simbolno in intrinzično vrednost rastlin v več kot 8000 slovenskih ljudskih pesmih. Andreja Urbanek Krajnc je predstavila raziskovanje metabolitov in možnosti uporabe starih lokalnih genotipov murv v trajnostnem kmetijstvu. Mitja Kaligarič je spregovoril o raziskavah, ki potrjujejo, da je linejka (Linnea borealis) v Sloveniji relikt ledenih dob. Dorotej Černela je pojasnil pomen arhitekture socvetja pri zaviti škrbici (Spiranthes spiralis) pri opraševanju s žuželkami. Jana Ambrožič-Dolinšek je prikazala pomen biotehnologija pri ohranjanju biodiverzitete rastlin. Boštjan Surina je pripravil temeljito predstavitev spoznanj o skritem življenju Natura 2000 vrste Tommasinijeve popkorese. Mirjana Šipek je na 40 lokacijah v nižinskih gozdnih fragmentih v SV Sloveniji popisala več kot 80 tujerodnih vrst rastlin, Tadeja Azola pa v delu Mestne občine Maribor preko 60. Nina Šajna je s sodelavkami raziskovala srečanja tujerodnih vrst na primeru azijskega hrošča semenarja, katerega ličinka se zavrta v seme gledičevke, ki lahko zato bodisi ne kali bodisi v nekaterih primerih celo lažje, ker ima seme gledičevke zelo trdo semensko ovojnico. Branko Bakan je predstavil nov priročnik Uporabne rastline od Krasa do Kvarnerja, ki ga je pripravil v soavtorstvi z M. Kaligaričem, G. Fištravcem in I. Vitasović Kosić. Stene predavalnice, kjer smo uživali ob predavanjih, so krasile čudovite krajinske fotografije našega člana Jožeta Langa. Zaradi ukrepov proti pandemiji širjenja koronavirusne bolezni covid-19 nas je bilo na dogodku manj kot druga leta, vendar nas je srečanje s prijatelji, ki jih dolgo nismo videli, tudi zaradi lanskega izostanka druženja v živo iz enakega razloga, vse nadvse radostilo.

Besedilo in fotografija: Valerija Babij

Wraberjev dan 2021 – vabilo in program

Spoštovani člani in članice,
v soboto, 6. novembra 2021 vas vabimo v Maribor na letošnji Wraberjev dan. 

Na povezavah najdete VABILO z navodili za pot do Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in PROGRAM srečanja.
Prosimo vas, da potrdite udeležbo in sporočite tudi svoje želje glede kosila. Prav tako vas prosimo, da nam sporočite, če potrebujete prevoz ali ga lahko ponudite (ter od kod).
V skladu s trenutno veljavnimi predpisi v zvezi z bojem proti epidemiji COVID-19 bo za udeležbo na srečanju treba izpolnjevati pogoj PCT.

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo,  
Izvršni odbor BDS